neologizm-dublet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ogólnie biorąc funkcja leksykalno-semantyczna neologizmów sprowadza się do dwu podstawowych zjawisk: A. nowy wyraz nie wnosi zasadniczo swoim znaczeniem nic nowego do języka oraz B. nowy wyraz jest jednocześnie neosemantyzmem. Bliższa analiza pozwala na wykrycie w obu grupach specjalnych podtypów znaczeniowych neologizmów: A. I: neologizmy-dublety wyrazowe, o odpowiednikach znaczeniowych jednowyrazowych, czyli takie, które można zastępować w języku przez pojedyncze wyrazy; funkcja czysto semantyczna jest tu zredukowana do minimum, przeważają momenty purystyczne, uczuciowe itd., a także stylistyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.