neopozytywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hasło neopozytywistyczne jest błędne, bo neguje całkowicie specyficzność czy to całej humanistyki, czy poszczególnych jej dyscyplin. Wydaje mi się, że z ostatnich prac Stalina o językoznawstwie wynika, iż badanie specyficzności nauki historycznej jest naszym obowiązkiem. Ale podkreślenie wagi specyficzności poznania historycznego znów może być dwojako zrozumiane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo