neuro-psychiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nigdy przedtem przyspieszenie, intensyfikacja tempa, rytmów życia nie było tak gwałtowne i nie doprowadzało do tak gwałtownego wzrostu chorób neuro-psychicznych, stressów. Urbanizacja i technicyzacja życia człowieka, zwiększając ogromne obciążenie, kładące się na jego psychice, łączy się z minimalizacją obciążeń fizycznych, a to bezpośrednio wiąże się ze wzrostem chorób kardio-naczyniowych. Zarazem jednak nigdy przedtem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.