neuropsychologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Homeostaza a schizofrenia. Rosenzweig (1955) analizował zaburzenia w kojarzeniu i dysharmonię afektywną w schizofrenii i doszedł do wniosku, że jest ona naruszeniem homeostazy na poziomie wyobrażeniowo-afektywnym. Zwrócił on uwagę na ostatnie odkrycia neuropsychologiczne dotyczące integrujących systemów środkowo-mózgowych (centrencephalic — Penfield i Rasmussen, 1950; Magoun, 1952) w układach siatkowatym i limbicznym środmózgowia (patrz rozdz. 8). W trakcie rozwoju zarówno filogenetycznego, jak i ontogenetycznego, w starej „opuszce węchowej” powstał ośrodek koordynacyjny, gdzie następuje integracja informacji zmysłowych i reakcji „afekty w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cofer, Charles N., Apley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo