neurosensoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) można wnioskować z prac Tinbergena. Wyjaśniając, w jaki sposób on i Lorenz (1937) doszli do sformułowania pojęcia WMW, Tinbergen pisze: „Ścisła zależność reakcji wrodzonych od pewnego układu bodźców będących znakami prowadzi do wniosku, że musi istnieć specjalny mechanizm neurosensoryczny, który wyzwala reakcję i jest odpowiedzialny za jej selektywną wrażliwość na taką bardzo specjalną kombinację bodźców-znaków” (Tinbergen, 1951, s. 41 - 42). Jednakże zaraz potem Tinbergen wskazuje, że zależność ta nie jest, jak się zdaje, tak ścisła: „Istnieją pewne dane (Lack, 1943, i jego obserwacje nad ciernikami), z których wynika, że nie ma ścisłej granicy pomiędzy skutecznymi bodźcami-znakami a nieefektywnymi właściwościami jakiegoś przedmiotu ... Te obserwacje prowadzą do wniosku, że zależność od ściśle ograniczonej liczby bodźców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cofer, Charles N., Apley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.