neurotechniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponieważ jednak (jak dobrze wiadomo) ludzie robią z ludźmi rzeczy okropne, także mordercze, należy mimo tych wszystkich zastrzeżeń uznać, że dojdzie do eksperymentów z mózgiem ludzkim, jako też na takim mózgu, zaś do tych, którzy zgrzeszyli lekkomyślnością, skoro przed dziesiątkami lat o tym już pisali, ja sam należę (por. moje Dialogi, sprzed lat z górą trzydziestu). Mnie jednak nie tyle zajmowała podówczas strona moralna oraz neurotechniczna owych zabiegów, jakie w Dialogach opisywałem, ile konsekwencje natury filozoficznej jako rezultaty przeraźliwego wtargnięcia w to, co ostatecznie stanowi o jedności i o niepowtarzalności osobowej każdego żyjącego człowieka. Ponieważ zaś część wyłącznie ludz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lem, Stanisław 2000. Bomba megabitowa, 4 dodruk, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo