neurotyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze zaś ta epilepsja czy atak neurotyczny jest dziełem szatana, tzn. że należy interpretować go demonologicznie, a więc zgodnie z Heinrothem, o tym nie wątpi żadna z osób postronnych dramatu. Złe duchy są obecne rzeczywiście w celi i w ciele Konrada i one to sprowadzają objawy choroby nerwowej u swojej ofiary...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.