neurotyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzy korelacje ujemne (wykluczanie się zmiennych) jak i jedna dodatnia (wzajemna zależność) są bardzo niśkie, wskazują one, że między neurotyzmem i ekstrawersją a wskaźnikami liberalnej bądź surowej oceny nie ma wyraźnych zar leżności. Zatem w przebadanej grupie reprezentującej nadzór pedagogiczny dwa dość podstawowe wymiary osobowości (ekstrawersja, neurotyzm) nie wpływają na oceny (w aspekcie ich wskaźnika liberalnego lub surowego)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.