neurowydzielina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ośrodkiem, który pośredniczy w tej regulacji, jest podwzgórze. Połączenie wrotne podwzgórze-przysadka spełnia tu doniosłą rolę. Pod wpływem bodźców nerwowych powstaje w podwzgórzu neurowydzielina, która wzdłuż włókien nerwowych dostaje się przez krążenie wrotne do przysadki wywołując odpowiedni efekt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ostrowski, Kazimierz, Krassowski, Tadeusz, Pieńkowski, Marek 1972. Embriologia ogólna, wyd. 2, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.