neustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dotychczas wszystko, có powiedzieliśmy o negacji, było stosunkowo bezsporne. Można jednak twierdzić, że istnieją co najmniej dwa rodzaje negacji zewnętrznej. Różnicę między nimi można opisać przez zaliczenie jednej z nich do neustyki, a drugiej do tropiki. Przykłady (1) i (4) ilustrują negację elementu neustycznego ‘Powiadam:’. Taką negację nazwiemy performatywną*. Negując element neustyczny, wyrażamy odmowę lub niemożność spełnienia aktu ilokucyjnego asercji, obietnicy itd. Już jednak to samo jest aktem ilokucyjnym: aktem nieobligowania się. Akty nieobligowania się należy odróżniać z jednej stro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1989. Semantyka. T. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.