neutralistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niają zadanie przysposobienia ich do powrotu. Tzw. konferencje ogólne, które wymagały ich obecności w Kolegium od początku sierpnia do końca października — czyli w czasie normalnych uniwersyteckich wakacji letnich — nie tylko nie dały im nic w tym zakresie, lecz przeciwnie zabiły u wielu olbrzymi entuzjazm i chęć do poważnej roboty z którymi do Strassburga przyjechali. Miały one podobny skutek jak neutralistyczne przemówienia p. Henri Spaak’a w sąsiadującym Conseil de 1’Europe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo