neutron-neutron

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O 0J5 i 1J5 2 Odległość (fermi) Siła działająca między protonem a neutronem może mieć składowe, które są wzbronione na mocy zasady Pauliego dla oddziaływania proton-proton lub neutron-neutron. Krzywa przerywana daje energię potencjalną sił tensorowych w przypadku antyrównoległych spinów cząstek i nieparzystego orbitalnego momentu pędu (l). Krzywa kropkowana przedstawia ener...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mezony 1962. Mezony, grawitacja, antymateria, tłum. K. Majewski, W. Majewski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.