niby-muzyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Równocześnie, prezentując krótko najważniejsze wątki i motywy utworu, Miłosz nazywa go, nawiązując do określenia użytego przez Borowego (który z kolei zawdzięcza je Richardsowi), „symfonią idei”, a więc jednak całością podporządkowaną pewnej harmonii: harmonii opartej na szeregu przeplatających się i powracających niby-muzycznych motywów. „Węzły uczuciowe”, jakby punkty orientacyjne w chaotycznym świecie, zapisywane są często za pomocą „prefabrykatów” pochodzących z tradycji, literatury, wierzeń i kultów prymitywnych, etc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kubiński, Wojciech, Kubińska, Ola, Wolański, Tadeusz Z. (red.) 2000. Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Trans­latorycznej [...], Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.