niby-niesprzeczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) być może, jeszcze inne nowo rozwinięte działy logiki. Tymczasem należą one, moim zdaniem, do osobnej grupy, której nie powinno się przeciwstawiać logice klasycznej. Z punktu widzenia swej budowy syntaktycznej nie są one bardziej nieklasyczne niż teoria kwantyfikacji. I podobnie jak teoria kwantyfikacji, mają swoje intuicjonistyczne, niby-niesprzeczne itd., nieklasyczne warianty. Logikę klasyczną chciałbym odróżnić od nieklasycznej w następujący sposób: Rozważmy sąd i jego negację. Zgodnie z poglądem klasycznym dzielą one to, co się nazywa przestrzenią logiczną, na dwie rozłączne i wyczerpujące części. Zna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy (red.) 1994. Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN ; Zakład Semiotyki Logicznej UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.