niby-opisowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nazbyt ścisły. Właściwość ta wywika, mówiąc przykładowo, z takich jego cech, jak nasrbyt częstotliwe przyporządkowywanie cech jednostkowych złożonym zbiorowościom czy układom działań3, jak śmiałe orzekanie 0 charakterze odległych, przyszłych skutków dziś podejmowanych działań4, jak niby-opisowy wygląd zdań, które ukazują zjawiska ze świata powinności5, czy wspomniana już cecha mocnej afirmatywnoś c i, która przyjmuje kształt zarówno twierdzeń, jak 1 przeczeń, bądź wyraża się w pómijaniu zjawisk odbiegających swym charakterem od tych, o których stanowczo coś orzeka tryb afirmatywny. Cecha mocnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Strzelecki, Jan 1989. Socjalizmu model liryczny. Założenia o rzeczywistości w mowie publicznej. Polska 19751979, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.