niby-oswobodzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ojczyzna matka do swoich dzieci 485 zawsze na straty, zawody i najdotkliwsze klęski — wmawiają w Was, przeciwnie, żeście przede wszystkim powinni się starać o pełnomocników, namiestników i wyobrazicieli swojego utworu i zaufania; siebie lub swoich wspólników przedstawiają Wam jako najdogodniejszych, najpewniejszych i jedynych zbawicieli; i w imię moje, na moje męki i rany, dla mojego jedynie niby-oswobodzenia wzywają Was i zaklinają, abyście im zaufali i onym się ślepo powierzyli na zawsze, lub jeżeli tego nie można, to przynajmniej na czas nie oznaczony. To stanowi całą treść Waszych Dziejów i całą osnowę żywotów wszystkich Waszych dobrodziei i zbawicieli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Królikowski, Ludwik 1972. Wybór pism, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.