niby-patriotyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Derywaty imienne od czasownika vlastenöit - vlastenćeni oraz odimienna vlastenectvi (od podstawy vlastenec) - umożliwiają semantyczno-stylistyczną dyferencjację: jałowy patriotyzm, niby-patriotyzm oraz prawdziwe umiłowanie ojczyzny. Opozycyjność obu wyrazów ilustruje dobrze dobrany przykład w SSJĆ: "pronasledovat vlastenceni na rozdil od ryziho vlastenectvi" (Vilćm Mrśtik)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy (red.) 1993а. Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Praca zbiorowa, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.