niby-potoczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ich nieautentyczność jest jakby wręcz manifestowana. A najbardziej znamienne wydaje się zdanie cytowane jako ostatnie. Jest tu i znak zwyczajności: „Jak każdą kobietę” i obowiązujący wyraz obcy: „bulwersuje” i uprawdopodobniający autentyczność niby-potoczny wyraz „bylejakość”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.