niby-prostota

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Są to ostatnie dwie zwrotki wiersza Kuszenie. Po — z pewnością nie najbardziej odkrywczych — pierwszych sześciu wersetach, zawierających metafory, takie jednak, które przechodzą już niemal do języka potocznego, które w poezji roli zaskoczenia odegrać nie są w stanie, następuje tu — zamykający cały utwór — dwuwiersz o szokującym ładunku metaforycznym. Szokującym — przez wymyślność i przewrotność owej niby-prostoty, która każe poecie szukać realiów wśród codziennych i, co więcej, tradycyjnie poetyckich zjawisk, a która zjawiska te łączy ze sobą w sposób przekorny, właśnie z tradycją sprzeczny — przemieniając, na przeciwstawne przemieniając, znaki towarzyszących im emocjonalnych przeżyć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kwiatkowski, Jerzy 1964. Klucze do wyobraźni. Szkice o poetach współczesnych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.