niby-prymarny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tutaj znajdują stereotypy dogodny rezerwat. Istnieją w nim jako nadwyżki wartości znaczeniowej nad znaczeniem prymarnym rzekomej nazwy własnej niektórych narodowości. Nadwyżki te są dla pewnych nazw tak bogate i mocne, że na skutek rozległej, raczej spójnej konotacji znaczeniowej wytwarzają wrażenie funkcji sekundamej, która przy dużym zabarwieniu uczuciowym (na ogół negatywnym) góruje nad niby-prymarną. Przyjmuję, że właśnie owe stereotypy są równoznaczne z konotacją semantyczną nazwy narodu, która dzięki nim funkcjonuje jako nazwa pospolita w systemie leksykalnym na prawach szkodliwego pasożyta w swoim drugim, utajonym znaczeniu. Stereotypy bywały już wielokrotnie poddawane analizom socjologicznym,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pisarkowa, Krystyna 1994. Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.