niby-przestrzenny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponieważ zobiektywizowany czas zdaje się rozciągać na przyszłość w ten sam sposób co na przeszłość, kształtujemy nasze przewidywania na obraz i podobieństwo zapisków z przeszłości — wytwarzamy programy, rozkłady, budżety. Formalna równość niby-przestrzennych elementów, za pomocą których postrzegamy i mierzymy czas, prowadzi nas do traktowania „bezkształtnej zawartości” czy też „substancji” czasu jako czegoś homogenicznego, proporcjonalnego do liczby elementów. Stąd wywodzi się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Whorf, Benjamin Lee 1981. Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.