niby-przewodnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wychodzi to na jaw w jego dwu książkach reportażowych, Żyto w dżungli i Pamiętnik morski, obie z podróży do Brazylii. Nie egzotyka jest tu istotna — Uniłowski widzi raczej monotonię, ale mikrośrodowisko, które musi za każdym razem skonstruować, by mieć z kogo podrwiwać. W pierwszym przypadku jest to niby-przewodnik, złośliwy a nieudolny i głupi Grzeszczeszyn, w drugim „Pan De", towarzysz żeglugi, która to żegluga jest w swojej grotesce jakoś bliźniaczo podobna do wczesnych pseudomorskich opowiadań Gombrowicza. — Obaj pisali niemal równolegle, jeśli był jakiś wpływ, to chyba wzajemny. Wiele hałasu wywołało także opowiadanie Dzień rekruta, groteska na tematy wojskowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuncewicz, Piotr 1991. Agonia i nadzieja. Literatura polska od 1918. T. 1, Warszawa : Officina
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.