niby-realistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Savitsa (powrót do sceny elżbietańskiej). i Lautenschlagera (scena obrotowa); już Maeterlinck symbolizmowi marionetki jako aktorów zalecał, już Eleonora Duse zburzenia teatru do samych fundamentów się domagała — tymczasem na scenach polskich w najlepszym razie uprawiano Sprechregie w stylu Laubego i królował wirtuoz-aktor, tyle dbający o całość dzieła scenicznego, ile dbali o nią mistrzowie Burgtheatru lub socjetariusze Komedii Francuskiej, to znaczy prawie nic. Ten porządek rzeczy był przestrzegany w zakresie' widowisk niby-realistycznych. W klasycznych obowiązywał do cna już zdegenerowany styl oper wystawnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schiller, Leon 1983. Droga przez teatr 1924-1939, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo