niby-rewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bów uprawy. Nadal panoszy się konserwatywny etatyzm, otacza się opieką wszystkie istniejące przedsiębiorstwa, przechwytuje się liberalne czy administracyjne mechanizmy. które mogłyby posłużyć do odnowienia marginesowych gałęzi produkcji. Pomimo wszystko jednak, klęska, okupacja, niby-rewolucja 1944 roku zniszczyły wiele nałogów. Francuzi stali się mniej oporni wobec zmian, mniej niechętni ryzyku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aron, Raymond 1956. Koniec wieku ideologii, Paryż : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.