niby-rymy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czy rymy całkowicie lub częściowo homonimiczne, jednobrzmiące — są zabronione, czy też tolerowane lub faworyzowane? Takie na przykład pełne homonimy, czyli „homorymy” albo „niby-rymy”, jak je ochrzcili polscy poeci niedawnej przeszłości (Tuwim, 1958): „do woli — woli” (czasownik) — z fraszki Kochanowskiego Do snu (co jest, mówiąc właściwie, rymem półgramatycznym, jednak nie sufiksalnym, tylko rdzennym), „rzekę” (czasownik) — „rzekę” (rzeczownik) — w Zo104...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.