niby-rzeczywisty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poezji, która stawia odbiorcę - i tu już zaryzykować musimy uzupełnienie wypowiedzi Gorgiasza - wobec nierealnego świata, ten jednak jest przezeń przyjmowany jako niby-rzeczywisty. Iluzja niesie zatem w sobie - jak sądzi Gorgiasz - wartości poznawcze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, wyd. drugie zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.