niby-satyryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) by mu przeszkodzić i doprowadzić do jak najszybszego upadku. W roku 1861 Miniszewski przestał być wolnym literatem, oddał swe pióro w służbę Wielopolskiemu, stał się głównym eksponentem jego poglądów i bezkrytycznym w gorliwości propagatorem jego polityki, używającym wszelkich znanych dziennikarstwu środków: od programowego dyskursu ideologicznego do niby-satyrycznych inwektyw rojących się od insynuacji, pohukiwań 1 złorzeczeń. W tym też czasie Miniszewski poszedł w urzędy, został funkcjonariuszem Komisji Spraw Wewnętrznych. A także uczestniczył w pracach zorganizowanego przez Wielopolskiego klubu, zbierającego się w Hotelu Europejskim; jego celem było wytropienie przywódców powstańczych i paraliżowanie ich inicjatyw. Czy więc Miniszewski zginął za uczest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał 1995. Pismak 1863 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach, Warszawa : OPEN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.