niby-socjalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ... Więc jaki, pytamy, stosunek należałoby w sobie ułożyć do socjalizmu, jeżeli się już odrzuci z jednej strony werbalny schemat niby-socjalizmu partii tutejszych, i gdy się już uporządkuje z drugiej strony naiwności filozoficzne, narosłe w praktyce socjalizmu na Zachodzie (gdzie jednak bez porównania większy jest stopień prawdomówności i dobrej wiary w tej kwestii)? Ale...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.