niby-socjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jednakże...”9). Pojęcie odbiorcy kłóci się w rozprawie Głowińskiego z elementarnym doświadczeniem empirycznym, zamieniając się w jakiś idealny, niby-socjologiczny byt. W dalszym ciągu eseju autor stwierdza, że podczas gdy np. w liryce wypowiedź odwołuje się do form mowy potocznej, w powieściach 0 narracji trzecioosobowej związek z istniejącymi wzorcami mówienia jest zerwany; ponieważ zaś narrator mówi inaczej niż człowiek konkretny — wynosi się ponad wszystkich i właśnie dlatego jego autorytet moralny nie wymaga żadnej dodatkowej motywacji. Moralistyka jest przeto w ostatniej in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MLit - Miesięcznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo