niby-specjalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) służb wywiadowczych czy radaru. Można jednakże oczekiwać, iż śledząc ruchy dużych i małych wskazówek na przeróżnych, zacinających się i posuwających do przodu nie regularnie, lecz wielkimi zrywami i skokami zegarach-wojny, nie poprzestanie na opisie ich cyferblatów, iż ukaże swym czytelnikom najważniejsze mechanizmy wewnętrzne. Jakże często te sprawy niby-specjalistyczne przesądzały o możności działania i końcowym jego wyniku — współtworzyły „wielką” politykę i historię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kozaczuk, Władysław 1979. W kręgu Enigmy, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo