niby-sufiks

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KAMEX, PLYTEX, KWIATEX, MEBLEX, AUTEX, ANDRUTEX (z podstawą słowotwórczą informującą o branży); EDEX, ULEX, ANJATEX, WOLAREX (utworzone od imion lub nazwisk) czy NOWEX, JAVEX, CORTEX (tworzone okazjonalnie od różnych podstaw)7. Wydaje się, że przyczyną tak wyjątkowej ekspansji tego niby-sufiksu jest litera x. Jak wiadomo, nie występuje ona w polskim alfabecie, często natomiast spotyka się ją w wyrazach angielskich, co w okresie powrotu do Europy musi wyzwalać zapożyczeniową chciwość u polskich drobnych kapitalistów. Drugim powo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lewicki, Andrzej Maria, Tokarski, Ryszard (red.) 1995. Kreowanie świata w tekstach, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.