niby-sufiksalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na swoją strukturę, dwuczłonową, a więc jakby parafrazą. Ten wtórny podział definicji wyrazu kostium przeniósł się i na płaszczyznę formalną: również i w formie wyrazu kostium powstała możliwość przeprowadzenia granicy niby-słowotwórczej. Część początkową, a więc niby-pienną wyrazu kostium (kostj-) odniesiono do owej zmiennej, czyli różnicującej części definicji (‘spódnica’), zaś część końcową, a więc niby-sufiksalną tego wyrazu (-um) odniesiono do owej stałej, utożsamiającej części definicji ('strój kobiecy, składający się z żakietu i...’). Jest to typowy dla formacji sufiksalnych rozkład części składowych pojęcia na części składowe formy: pień pełni funkcję różnicującą, zaś sufiks — funkcję utożsamiającą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.