nibyokresowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) P.e. dzieli się najogólniej na stałe (wartość wielkości nie ulega zmianom z biegiem czasu) i zmienne; p.e. zmienne dzieli się na okresowe (periodyczne), prawieokresowe (ąuasiperiodyczne, nibyokresowe) i nicokresowe (aperiodyczne); p.e. okresowe i prawieokresowe obejmuje się wspólnym mianem p.e. drganiowych (—*■ drgania). P.e. okresowy cechuje stały okres zmienności; zbiór wartości, które wielkość elektryczna przybiera w ciągu okresu, zwie się cyklem p.e.; odwrotność okresu rów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.