nibypraca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lock-out 1. eliminacja; 2. lokaut log on włączyć logistics logistyka London interbank offered rate stopa londyńskiego rynku międzybankowego long position pozycja długa long-term capital employed kapitał zaangażowany długoterminowo long-term liability zobowiązanie długoterminowe long-term loan/loanstock/bond pożyczka/ papier wartościowy/obligacja długoterminowa loss leader straty planowe Iow-tech technologia prosta loyalty lojalność LSI circuits wielkoskalowe obwody zintegrowane M Macaulay’s transfer transfer Macaulaya machine loading obciążenie maszyny machine tools obrabiarki mail order sprzedaż bezpośrednia mainframe komputer główny make or buy decision decyzja wytwarzania-zakupu make-work nibypraca management accounting rachunkowość zarządcza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koch, Richard 1997. Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.