nibyreklama

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słówjest wjęzyku wiele, ale nie zawsze wystarczająco wiele. Stąd działania perswazyjne wiążą się też ze słowotwórstwem. W dawnych polskich nibyreklamach, których teksty przypominały okólniki urzędowe, mieliśmy wiele typowych dla takiego stylu rzeczowników odczasownikowych kończących się na ,,-anie”, ,,-enie” i odprzymiotnikowych z zakończeniem na ,,-ość”, pełno było też imiesłowów przymiotnikowych i regularnie tworzonych przymiotników z przyrostkiem ,,-owy”. Ogólne wrażenie oficjalności brało się m.in. z wysokiej frekwencji takich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bralczyk, Jerzy 2000. Język na sprzedaż, wyd. 2, Warszawa ; Bydgoszcz : Branta
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.