nie-żydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A więc 97.3% dzieci ogółu ludności uczęszcza do szkół publicznych, odsetek zaś dzieci ludności żydowskiej w szkołach publicznych wynosi 82.2%. W szkolnictwie prywatnem uczęszcza dzieci żydowskich 17,8% — nie-żydowskich tylko 2.7%...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.