nie-filozofia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie dla siebie i swego potomstwa. Ponieważ jednak pępowina, łącząca człowieka z podstawą świata, została świadomie przecięta, brakuje mu nawet nakierowania na Absolut, porusza się w obrębie wartości względnych, które oczywiście wzajemnie się kwestionują i niszczą. Rezygnacja nie pozwala się ograniczyć do obrzeży, przenika wszystko, nadając wszystkiemu swój jałowy smak. Tu zazębia się druga postać nie-filozofii: twierdzenie, że ponad to, co wiadome, nie istnieje żadne inne istotne pytanie, a przynajmniej żadne, które, jak to ma miejsce w wypadku innych programów świeckich, pozwalałoby się rozwiązać. Takie twierdzenie jest możliwe do utrzymania tylko wtedy, gdy początkowo pytający człowiek utożsamia się z zasadą czy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
von Balthasar, Hans Urs 1998. Prawda jest symfoniczna. Aspekty chrześcijańskiego pluralizmu, przeł. I. Bokwa, Poznań : W Drodze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.