nie-iteratywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) vs. nie-iteratywny, są różnicowane za pomocą sufiksu /-ivaj—/ lub /-vaj—/ występującego w iteratywnej formie, np. /p’is-ivaj—/: /p’is-a—•/, /ćit-ivaj—/ : /ćit-aj—/, /zna-vaj—/ : /znaj—•/. Jeśli do pary aspektowej: iteratywny us. nie-iteratywny lub określony vs. nieokreślony, dodany jest prefiks, wówczas — jeżeli znaczenie leksykalne członów pary nie jest różne — relacja między członami przekształca się w opozycję: dokonany vs...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.