nie-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fmunistyczna mogła wywrzeć wpływ. Żeby zdać sobie sprawę /agi „terenu” w podboju komunistycznym, wystarczy porów^ ewolucję większej części krajów satelickich z równoczesnym /ojem Austrii i Finlandii. W tych ostatnich krajach komu|sl;i usiłowali posłużyć się takimi samymi receptami do zawładLęcia państwem i partiami nie-komunistycznymi, ale rezultat był Imienny. Działanie komunizmu udaremnił opór partii socjal|:mokratycznych i drobno-mieszczańskich, chrześcijańsko-spoicznych czy chłopskich, doświadczonych w walce politycznej Imających na swym czele nieprzekupnych przywódców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo