nie-legionista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na froncie przeciw Prusom Wschodnim na wschód od Wisły muszą nastąpić wydarzenia o decydującym znaczeniu. Po więzi dwóch kierunków: Łódź i Piotrków, jest to drugi obszar, stanowiący jedną operacyjną całość. Prosi się po prostu, żeby tam był jeden dowódca i miał konieczne minimum sił dla osłony zaplecza stolicy. Ale warunki personalne w naszej armii są takie, że wykluczają stworzenie dowództwa grupy armii, bo u szczytów wojska legionista nie może być pod rozkazami nie-legionisty; aby uniknąć komplikacji nie tworzy się grup armii w ogóle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rydz-Śmigły, Edward et al. 1989. Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.