nie-proletariacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) letariatu. Chodziło wszelako o odrębność polityczną, o samodzielność partii robotniczych, o to, że ruch robotniczy ma rozwijać się stosownie do własnych interesów i wiedziony własnymi celami. Separacja taka ani w rozumieniu Kautsky’ego, ani Róży Luxemburg, ani nawet Lenina i Trockiego nie wykluczała bynajmniej taktycznych sojuszów z nie-proletariackimi partiami w określonych okolicznościach i nie oznaczała zerwania więzi z istniejącą kulturą, to znaczy zakładała implicite, że w zasobie kulturalnym istniejącego społeczeństwa istnieją dobra ogólnoludzkie, które socjalizm nie tylko jest w stanie sobie przyswoić, ale których on jeden będzie prawowitym dziedzicem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.