nie-rematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zanim przejdę do analizy i interpretacji konkretnych przykładów postaram się sformułować ogólne prawidłowości świadczące o gramatykalizacji kategorii wyznaczoności w języku polskim. Otóż 1. wyrażenia argumentowe pozbawione segmentalnych wykładników kategorialnych lokują się w zasadzie w tematycznej (tj. nie-rematycznej) części wypowiedzenia, 2. leksykalne wykładniki kategorii, o ile występują, z reguły otwierają ciąg linearny, jaki stanowi grupa imienna, lub — w wypadku inwersji — ciąg kongruentnych wzajemnie wyrazowych określeń członu konstytutywnego, 3. dwa (i więcej) leksy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.