nie-rodzicielstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 25 Negacja konwersji stosunku R jest równoważna z konwersją negacji tego stosunku. Np. konwersją stosunku rodzicielstwa jest stosunek dzieciństwa, negacja konwersji rodzicielstwa brzmi przeto: „x nie jest dzieckiem y“. Negacją zaś stosunku rodzicielstwa jest stosunek nie-rodzicielstwa, jego konwersją stosunek nie-dzieciństwa, czyli, jak poprzednio, „x nie jest dzieckiem y“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz 1968. Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne, wyd. 2 popraw., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.