nie-użycie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na dnie ich, leży Chrystusowe słowo, Na szczycie On sam z niewidzialną głową [...] Co rzeczywistość, to świata-skończenie, Co nie-użycie, to puste zwątpienie, Co nad-użycie, to niedokończenie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga 1990. Słowo Norwida, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.