nie-uzewnętrzniony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dualnej wypowiedzi jako jedynej realności. Jednakże, jak już wspomniałem, indywidualna wypowiedź nie występuje w izolacji, konieczna jest zawsze wymiana komunikatów. Nie ma nadawcy bez odbiorcy — chyba że nadawca jest pijany lub psychicznie chory. Ponieważ nie-uzewnętrzniona, nie-wyrażona tzw. mowa wewnętrzna jest tylko eliptyczną i aluzyjną namiastką jaśniejszej mowy wypowiedzianej. Zresztą dialog leży także u podstaw mowy wewnętrznej, na co wskazywało wielu uczonych od Peirce’a do Wygotskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.