nieadekwatnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nieadekwatnie także traktuje sprawę rozwoju system filozofii Hegla, a to głównie za pośrednictwem pojęcia ewolucji cyklicznej. W przyrodzie — wedle niego — istnieje oczywiście ruch; jest to jednak ruch kołowy, prowadzący do punktu wyjścia. Tym samym rozwój w sensie właściwym jest przecież...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schaff, Adam 1950. Wstęp do teorii marksizmu. Zarys materializmu dialektycznego i historycznego, wyd. 5 popraw. i uzup., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo