nieagnostyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) y/ jego Szkicach z dziejów materializmu wieku XVII i XVIII, w których omawiani myśliciele, oderwani przeważnie od podłoża gospodarczo-społecznego, od walk społecznych i politycznych danej epoki, potraktowani zostali jako agnostycy, mimo ich zgoła nieagnostyczne stanowisko w teorii poznania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudniański, Stefan 1959. Z dziejów filozofii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo