nieanachronistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w rozdziale o św. Stanisławie, podkreślając różnice w postawie ludzi odległych od siebie^ zaledwie o lat sto pięćdziesiąt — od umiejętności dostr; egania owych różnic zależy możliwość częściowego chociaż wyjaśnienia tej nie _£Ozmązanej wciąż, a tak pasjonującej zagadki historycznej. Ale umiejętność nieanachronistycznego patrzenia na historię jest ważna nie tylko ze względu na ludzką ciekawość („jak naprawdę było”), lecz również dla nieanachronistycznego widzenia współczesności („jak z nami l naprawdę j e s t”) bez czego nie potrafimy wyznaczać Hr^alnych dróg ku jutru, kłaść fundamentów pod przyszły rozwój zarówne 'własnej wspólnoty, jak i całego świata; inaczej wbrew intencjom będziemy działali hamująco lub wręcz wstecznie. Działo się tak, rzecz jasna, również na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołubiew, Antoni 1971. Unoszeni historią, Kraków : Znak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.