nieangielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) termina: walterskotyzm i byronizm. Pojawiły się one w Polsce drogą internacyonalnej wymiany myśli i wzorów; przypłynęły z dalekich krajów na skrzydłach renomy, zalecone przez francuskie i niemieckie artykuły i przekłady. Najbardziej lokalny autor szkocki i najbardziej nieangielski i kosmopolityczny— a właściwie najbardziej kontynentalny z poetów angielskich — spotkali się na łamach czasopism peryodycznych i mieli oddziałać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Windakiewicz, Stanisław 1914. Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej, Kraków : Druk. Uniw. Jagiell.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.