nieanielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rec.: Gembicki J.: Chłopiec z Czerniakowa. Nowa Kult. 1959 nr 47 s. 2; Lipski J. J.: 0 czerniakowskich zakapiorach. Nowe Książki 1959 nr 19 s. 1170—1171; Preger J.: Dzieciństwo nieanielskie. Polit. 1959 nr 38 s. 6; Stanuch S.: Wyznania bohatera pozytywnego. Zycie liter. 1959 nr 44 s. 8...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.